The system is currently experiencing issues
Scheduled Maintenance
s54.dknet.se

On the night between 1/11 and 2/11 we will be performing an upgrade on s54.dknet.se. during this time services on this host may not work to their full extent.

Past Incidents

28th October 2016

Filhanterare

Filhantaren i vårt nya system är inte nåbar just nu. Våra tekniker jobbar på att lösa detta så fort som möjligt.

Du kan fortfarande komma åt filerna via FTP och SSH.

27th October 2016

No incidents reported

26th October 2016

No incidents reported

25th October 2016

No incidents reported

24th October 2016

No incidents reported

23rd October 2016

No incidents reported

22nd October 2016

No incidents reported